Добре дошли в страницата на фирма ИНАТ - Ивайло Божинов ЕТ, разработчик на сайтове с върхови скоростни показатели

Това е уеб страницата на фирма ИНАТ - Ивайло Божинов ЕТ). Сайтът е в процес на разработване и попълване.

Уеб сайтове с най-добри показатели, разработени от фирмата:

Национално сдружение на общините в Република България (НСОРБ)
Google PageRank: 6
Page Speed performance: 98-100/100
YSlow Overall performance score: 93-99/100
Valid HTML5
Valid CSS2.1
Valid RSS
Passed Section 508
Passed WCAG 2.0 priority levels 1 through 3

Фонд за органите на местното самоуправление в България (ФЛАГ ЕАД)
Google PageRank: 5
Page Speed performance: 90-94/100
YSlow Overall performance score: 76-79/100
Valid HTML5
Valid CSS2.1

Най-нов сайт в процес на разработка:

Проект SMART+, финансиран от Interreg IVC и Europian Regional Development Fund (ERDF)

Google PageRank: 4
Page Speed performance: 96-99/100
YSlow Overall performance score: 94-98/100
Valid HTML5
Valid CSS2.1
Valid RSS
Passed Section 508
Passed WCAG 2.0 priority levels 1 through 3

Най-голям бизнес партньор:

СД "Интелсофт"
Партнъорство от 2001 година
Интелсофт е разрабочик на част от най-използвания български софтуер: Teres, Pladitra, Sabin
Нашата фирма е разработила за Интелсофт някои въшни модули.