Добре дошли в страницата на фирма ИНАТ - Ивайло Божинов ЕТ, разработчик на сайтове с върхови скоростни показатели

Това е уеб страницата на фирма ИНАТ - Ивайло Божинов ЕТ). Сайтът е в процес на разработване и попълване.

Новини:

Завършва разработването на сайта на Фонд за устойчиво градско развитие на София (ФУГРС). Новият сайт е с дизайн, основан на дизайна на Фонда за органите на местното самоуправление в България (ФЛАГ ЕАД) и отговаря в голяма степен на изискванията за сайтове, достъпни за хора с увреждания.


В последна фаза на разработка и тестване е Регистъра на агломерациите (съгласно Закона за защита от шума в околната среда).

Нашите връзки:

Национално сдружение на общините в Република България (НСОРБ)
Фонд за органите на местното самоуправление в България (ФЛАГ ЕАД)
Фонд за устойчиво градско развитие на София (ФУГРС)
Регистър на агломерациите
Проект SMART+, финансиран от Interreg IVC и Europian Regional Development Fund (ERDF)
СД "Интелсофт"