Добре дошли в страницата на фирма ИНАТ - Ивайло Божинов ЕТ, разработчик на сайтове с върхови скоростни показатели

Това е уеб страницата на фирма ИНАТ - Ивайло Божинов ЕТ). Сайтът е в процес на разработване и попълване.

Галерия от уеб сайтове с най-добри показатели, разработени от фирмата:

Национално сдружение на общините в Република България (НСОРБ)
сайт на НСОРБ

Фонд за органите на местното самоуправление в България (ФЛАГ ЕАД)
сайт на ФЛАГ ЕАД

Проект SMART+, финансиран от Interreg IVC и Europian Regional Development Fund (ERDF)
сайт на проект SMART+